Τετάρτη, 21 Απριλίου 2010

Μυριαστερούσα(απόσπασμα)

Τι είναι η ζωή μας; Όνειρο! Κι εμείς ψυχές στο χρόνο Γ.Σκαρίμπας